17 Απριλίου, 2017
Στο άρθρο 24 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών προβλέπονται τροποποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας γαι τη λειτουργία…
Με διάταξη που προβλέπεται στο άρθρο 23 του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών μπορούν να μεταφέρονται στους Δήμους…
Με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών δίνεται η δυνατότητα σε Δήμους να συμμετέχουν σε δημοτικές επιχειρήσεις με…
Με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών  τροποποιείται το άρθρο 109 του Ν. 3852/2010 και προβλέπονται ρυθμίσεις οικονομικής…
Με 15 άρθρα στο Πρώτο του Μέρος το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε προς έγκριση στη…