13 Ιουλίου, 2018
Η συμμόρφωση που προβλέπεται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας δεδομένων (General Data Protection Regulation, GDPR) είναι μια δυναμική…
Οι  υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνέταξαν ένα Έγγραφο Εργασίας για που ενσωματώνει στην ισχύουσα οδηγία ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ)…
Ιστορικό Σε φορολογούμενο βεβαιώθηκε Πρόστιμο ύψους ποσού 100,00 ευρώ που αφορά  σε υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φόρου…