17 Οκτωβρίου, 2018
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του άξονα προτεραιότητας “Τεχνική…
Το Υπουργείο Εσωτερικών, στα πλαίσια του προγράμματος Φιλόδημος Ι, έχει δημοσιεύσει την πρόσκληση Ι για υποβολή αιτήσεων…
Σε θεσμό για τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης έχει αναδειχθεί τα τελευταία έτη το ετήσιο forum της…