25 Οκτωβρίου, 2018
 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση [ΚΥΑ 54698/05.10.2018 (ΦΕΚ 4704/22.10.2018 τεύχος Β’)], που καθορίζει τους νέους…
Καινοτόμο εργαστήριο με τίτλο,«Ο Εσωτερικός Έλεγχος ως εργαλείο πολιτικής στον Δημόσιο Τομέα», διοργανώνει Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ)…