30 Οκτωβρίου, 2018
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, συστήνεται Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης με…
Η OTS διοργανώνει το 10ο OTS Forum, ένα 3ήμερο Συνέδριο ανάδειξης καλών πρακτικών, ανταλλαγής απόψεων & εμπειριών….