13 Φεβρουαρίου, 2019
Την προετοιμασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Ψηφιοποίηση του τομέα της υγείας προδιαγράφει το Σχέδιο Γνωμοδότησης που…
Η πρόσκληση INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES / Next Generation Internet – An Open Internet Initiative του HORIZON…
Πρόσκληση με την ονομασία Smart materials, systems and structures for energy harvesting (RIA) εξέδωσε η πρωτοβουλία HORIZON…