10 Μαΐου, 2019
Σε  προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ….
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1277/15.04.2019 τεύχος B’η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/08.04.2019 Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). Άρθρο 1…
«Ειδικά σήμερα η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος πρέπει να λαμβάνει υπόψη της, πέραν όλων των άλλων, τη…
Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,…
Με τις διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ, εισάγεται δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης των οφειλών προς τους Ο.Τ.Α., που προέρχονται από…