17 Μαΐου, 2019
ΦΕΚ Τεύχος A 73/17.05.2019 Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ…
Για λόγους ασφαλείας, η είσοδος στις κατά τόπους εφορίες όλης της χώρας, προβλέπεται να γίνεται με ειδικές…
Μία νέα πλατφόρμα, η «Talking Europe» προσπαθεί να προωθήσει τον πανευρωπαΐκό διάλογο και να γεφυρώσει τις αντικρουόμενες…
Oικονομικές ενισχύσεις ποσού συνολικού ύψους 1.890.000,00 ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την κακοκαιρία και…