21 Ιουνίου, 2019
Η ΔΕΗ, με στόχο τη στήριξη και οικονομική διευκόλυνση των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των ευπαθών κοινωνικών…
ΜΤΠΥ. Ημερομηνία καταβολής μερίσματος δεύτερου τριμήνου 2019 Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) καταβάλλει τα μερίσματα κάθε…
Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία HORIZON, απήθυνε πρόσκληση με τίτλο «Integrated home renovation services» προς τις Δημοτικές και Περιφερειακές…
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία HORIZON 2020 εξέδωσε πρόσκληση με τίτλο Capacity building of the alternative dispute resolution bodies…
Η Πρωτοβουλία HORIZON 2020 εξέδωσε πρόσκληση χρηματοδότησης με τίτλο: Innovative financing for energy efficiency investments για την…
1η Εγκύκλιος για το σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, ΕΣΠΑ 2021-20277/6/2019Στο πλαίσιο του…
Αριθμ. Δ13/οικ./25150/557 – ΦΕΚ Τεύχος B 2194/07.06.2019 Τροποποίηση της υπ’αριθμ. Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018 (ΦΕΚ Β ́2281) κοινής υπουργικής απόφασης -Καθορισμός…
Δυνητικοί Δικαιούχοι Ειδικότερα δυνητικοί δικαιούχοι είναι: Δημόσιοι φορείς Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ΟΤΑ…
Πρόσκληση 3.000.000 ευρώ απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουία EaSΙ με τίτλο Progress Posting of workers: enhancing administrative cooperation…
Τρεις αρχές για να προσεγγίσει η ΕΕ τους πολίτες: Αλλαγή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται οι…