15 Ιανουαρίου, 2020
Το Υπουργείο Εσωτερικών ζητά με ΕΓΚΥΚΛΙΟ την άμεση διαβίβαση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υγειονομικές επιτροπές, προκειμένου…
Από τις διατάξεις του άρθρου 141 παρ. 2 του νόμου 3655/2008 προβλέπεται η καταβολή μειωμένων, κατά 50%,…