17 Ιανουαρίου, 2020
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκου, τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 4719/23.01.2019 Πρόσκληση VI για την υποβολή…