14 Φεβρουαρίου, 2020
Έπειτα από συνεδρίαση, η Επιτροπή Κατανομής Κονδυλίων, από το Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Ηλεκτρικού Ρεύματος (γνωστό και…
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την εκτίμηση ότι η «πράσινη συμφωνία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (New Green Deal) πρέπει να συμπεριλάβει…
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει εγκαταστήσει και ήδη λειτουργούν δοκιμαστικά έξι συστήματα αισθητήρων IoT για τη…
Προκειμένου το Υπουργείο Υγείας να ανταποκριθεί έγκαιρα στην υποχρέωση της χώρας για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής…