4 Μαρτίου, 2020
Μία πολιτιστική πρόταση διασκέδασης, χαλάρωσης και διεξόδου, που βελτιώνει την ποιότητα ζωής και την πολιτιστική δραστηριότητα στην…
Μετά τη sold out συμμετοχή στο πρώτο OTS RoadShow, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Τρίτη 10 Μαρτίου 2020), κάνουμε στάση…
Οι αιτήσεις για έκδοση βεβαίωσης τετραγωνικών μέτρων, για συνενώσεις, διαχωρισμούς, επανασυνδέσεις, δηλώσεις μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, βεβαιώσεις περί…
Άρχισε η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2020, δια της οποίας χορηγούνται όλες οι άμεσες ενισχύσεις,…