20 Αυγούστου, 2020
Αναγνωρίζοντας το βαρύ πλήγμα για την οικονομία και την ιστορία της Θεσσαλονίκης από την ακύρωση της 85ης  ΔΕΘ,…
Mε την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 Aπόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ…
Με σύνθημα «Συνεχίζουμε να προσέχουμε, συνεχίζουμε να βοηθάμε» και μόνο με ραντεβού, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 26…