26 Οκτωβρίου, 2020
Από τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας του νέου τμήματος του επιμορφωτικού προγράμματος του Κέντρου…
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020)», του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εντάσσεται η δράση «Εξοικονομώ…
Νέα σύμβαση παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου, μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της «ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Ηρακλείου Α.Ε.»,…
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B’ 4708/23.10.2020) η υπ’ Αριθμ. 43378/Δ1. 12994 Απόφαση, σύμφωνα με την…
Από το Μουσείο Τσιτσάνη σηματοδοτήθηκε την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020, η μετάβαση του Δήμου Τρικκαίων σε μία…