Νοε 11, 2020
Με πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίζεται η διαδικασία Ελέγχου, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, της…
«Σας καλούμε να γνωστοποιήσετε, με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε φίλους, συγγενείς, γνωστούς, τη δυνατότητα εξυπηρέτησής τους από…
Στο πλαίσιο των μέτρων, που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), υπεγράφη Υπουργική Απόφαση,…
Παράταση προθεσμίας, έως και την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020, δόθηκε για τη διενέργεια της συμβουλευτικής συνέντευξης και…
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Παύλου Μελά περνούν στην ψηφιακή εποχή, που αλλάζει ριζικά την καθημερινότητα…