17 Φεβρουαρίου, 2021
Από τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας γίνεται γνωστό ότι, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής…
Στο πλαίσιο των μέτρων, που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση, τον έλεγχο και τη μείωση της εξάπλωσης της…