23 Φεβρουαρίου, 2021
Ενεργοποιείται από την Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021 και ώρα 10.00, στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”, η…
Με Εγκύκλιό του, η οποία απευθύνεται στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, το Υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει την…