Μαρ 9, 2021
Προκηρύχθηκαν πέντε (5) θέσεις υδρονομέων, για την αρδευτική περίοδο 2021, στις Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες του Δήμου…
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να πραγματοποιήσει μαθήματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, προσκαλεί εθελοντές εκπαιδευτές,…
Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας 5.000 ανέργων, έως 29 ετών, με δεξιότητες στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ, ώστε να διευκολυνθεί η…
Η ενεργή παρουσία όλων σε έκτακτες καταστάσεις είναι αρωγός στο έργο μας και μας τιμά!   Η Αντιδημαρχία…