Απρίλιος 27, 2021
Ο Δήμος Θερμαϊκού, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ), σας καλεί να…
Ψηφιακά, πλέον, διατίθεται το Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου, σε συνέχεια της δυνατότητας εξ αποστάσεως ελέγχου σε ακίνητα, που…
Ένας σταθμός “τηλε-διερμηνείας” για την εξυπηρέτηση κωφών και βαρήκοων λειτουργεί, από xθες, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας,…