8 Ιουνίου, 2021
Με κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Παιδείας & Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης…
Το πρώτο αισθητηριακό πάρκο στην Ελλάδα, αντάξιο με αυτά των σκανδιναβικών χωρών, αναμένεται να δημιουργηθεί στην Καλαμαριά,…
Σχετικά με τη συμπλήρωση των κωδικών 781-782 του εντύπου Ε1 (όπου αναγράφονται ποσά, που δεν αποτελούν εισόδημα…
Με 28 παραγωγές και πάνω από 300 καλλιτέχνες επί σκηνής ανοίγει η «αυλαία» για το 2ο Φεστιβάλ…
Αναρτήθηκαν, σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων για…