10 Ιουνίου, 2021
Παρατείνεται, μέχρι 30/12/2021, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη των Τοπικών και…
Στην απλοποίηση της έκδοσης οικοδομικών αδειών, στις μη δασικές περιοχές, προχώρησε το αρμόδιο Υπουργείο, περιορίζοντας σημαντικά τη…