28 Σεπτεμβρίου, 2021
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης πρόκειται να υλοποιήσει -για το χειμερινό εξάμηνο…
Με Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικού προσδιορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο, με το οποίο καθορίζονται οι, κρατικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες,…