2 Δεκεμβρίου, 2021
Υπενθύμιση απέστειλε, με Εγκύκλιό του, το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους Δημόσιους φορείς, οι οποίοι προσκαλούνται να αναδείξουν…