29 Δεκεμβρίου, 2021
Με Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών καλούνται οι φορείς της Αυτοδιοίκησης, που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης…
Μία σημαντική πρωτοβουλία αναλαμβάνει ο Δήμος Κοζάνης, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης, ώστε να εξυπηρετήσει…