5 Ιανουαρίου, 2022
Καταργήθηκε, με το ΦΕΚ B’ 6387/31.12.2021, ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, μετά από είκοσι χρόνια…