Συνάντηση Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών στην Ξάνθη