Αρθρογραφία
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 21-06-2018 H Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής…
Ο υπόχρεος υποβάλλει αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες, από την ημερομηνία απόκτησης, ιδιότητας…
Άρθρα Οικογενειακά επιδόματα – Δικαιολογητικά – Εντυπο Α21 – Οδηγίες – Κριτήρια χορήγησης – επίδομα τρίτεκνων –…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Αθήνα, 15 Ιουνίου 2018   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Η εύρεση…
Πηγή: υφυπουργός Αικ. Παπανάτσιου Μείωση   Για 1.470.962 Φυσικά πρόσωπα (το 23%) θα υπάρχει μείωση. Από τους…
Την πρότασή της ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατ’ αρχήν κατανομή των πόρων ανά κράτος-μέλος για…
Yπόθεση C-8/17 Δικαίωμα προς έκπτωση του ΦΠΑ – Προθεσμία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία για την άσκηση…
(ΦΕΚ Β’ 1891/24-05-2018) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. Δ/Ν ΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ’ – ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ…
Αριθμ. 605314/2018 (ΦΕΚ Β’ 1705/16-05-2018) Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:…
Η τοποθέτηση της ΔΕΔ: Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1076/26.3.2015: «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του…