Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Ελλάδα από τις πρώτες χώρες, που θέτει σε λειτουργία τη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς ο σχετικός Κανονισμός…
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε στο κοινό μία βάση δεδομένων, με την οποία μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να…
Από τις 23 Σεπτεμβρίου 2020, ο Δημόσιος τομέας σε όλη την ΕΕ οφείλει να εφαρμόσει την ΟΔΗΓΙΑ για…
Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών CIRCOM εντάσσεται, πλέον, η Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης TV100, από την 1η Ιανουαρίου…
Στοχεύοντας στην ανάδειξη και πιστοποίηση της Θεσσαλονίκης ως ευρωπαϊκής «αυθεντικής πόλης/authenticity», υπογράφηκε χθες το απόγευμα Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ…
Υψηλής ποιότητας πρόσβαση στο Διαδίκτυο παρέχει, πλέον, ο Δήμος Κοζάνης στους πολίτες και τους επισκέπτες όλων των…
Το Ηράκλειο συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των 100 intelligent cities («Έξυπνες Πόλεις») της Ευρώπης, μετά από αξιολόγηση της…
Ως βέλτιστες αξιολογήθηκαν δύο καλές πρακτικές, που προτάθηκαν από τον Δήμο Κοζάνης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου…
Πανευρωπαϊκή είναι πλέον η αναγνώριση της Καρδίτσας, ως πόλη του ποδηλάτου και ως πόλη που προωθεί αποτελεσματικά…