Θεσμικό Πλαίσιο
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Οικονομολόγο – Λογιστή, κ. Ανδρέα Πετρίδη, στο Governet.gr Με τον νόμο 4646/2019 (ΦΕΚ…
Δημοσιεύθηκαν, στον ιστότοπο του e – ΕΦΚΑ, οι Αναλυτικοί Πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ., Εργοδοτών…
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B’ 5509/15.12.2020) η ΚΥΑ, με νέα μέτρα ενόψει της χριστουγεννιάτικης περιόδου….
Με ΕΓΚΥΚΛΙΟ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών…
Με νέα ΕΓΚΥΚΛΙΟ του Υπουργείου Εσωτερικών, ορίζονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο…
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ B’ 5501/14.12.2020), σύμφωνα με την οποία…
Δημοσιεύθηκε Εγκύκλιος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), με τίτλο: «Καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ στοιχείων δημοσίων συμβάσεων,…
Με Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, παρέχονται οδηγίες, προς τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, του Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας,…
Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β’ 5345/04.12.2020), παρατείνεται, μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021, η προθεσμία: Για…
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Οικονομολόγο – Λογιστή, κ. Ανδρέα Πετρίδη, στο Governet.gr Με το άρθρο 64 του…
</