Θεσμικό Πλαίσιο
Ως «Ζώνες Απολιγνιτοποίησης» χαρακτηρίζονται οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, και ο Δήμος…
Δεδομένης της παράτασης των περιοριστικών μέτρων, έως τις 7 Δεκεμβρίου 2020, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η…
Με σχετικές Εγκυκλίους, καθορίζεται μία ενιαία δομή αποτύπωσης των εσόδων και των εξόδων των κοινωφελών επιχειρήσεων (ΝΠΙΔ)…
Σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων και…
Παρατείνεται εκ νέου, λόγω των έκτακτων συνθηκών συνεπεία των αυστηρών προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του ιού…
Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών συνιστά, λειτουργικά, μέρος της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα…
Με τη θέσπιση του άρ. 99 του ν. 4727/2020 σηματοδοτείται η μετάβαση του Δημοσίου στην ψηφιακή εποχή…
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του…
ΕΓΚΥΚΛΙΟ για τη λειτουργία του Δημοσίου, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς…
ΕΓΚΥΚΛΙΟ εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σύμφωνα με την οποία παρατείνεται για τους εργαζόμενους ιδιωτικού…