Θεσμικό Πλαίσιο
Οι Κοινοτικές οδηγίες 2014/24/EΕ, 2014/25/EΕ και 2014/23/EΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014. Το 2014, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό…
Στις 25.11.2016 ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο: «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την…
Ανοίγει ο δρόμος για τη μονιμοποίηση χιλιάδων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και έργου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με τη…
Συνήγορος του Πολίτη 2014 Διαβάστε εδώ για τον συνήγορο του πολίτη 2014. [divide]…
Ν_4412_2016 Δημόσιες Συμβάσεις Διαβάστε εδώ τις δημόσιες συμβάσεις. [divide] Παρατηρήσεις για Συμβάσεις ΠΕΔ ΚΜ Διαβάστε εδώ τις…
Απαντήσεις Υπουργείου [divide style=”dots”] Απαντήσεις Υπουργείου 2015 Απαντήσεις Υπουργείου 2016 [divide] [divide] ΚΥΑ Προϋπολογισμού [divide style=”dots”] ΚΥΑ…