Τοπική Αυτοδιοίκηση
Με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών δίνεται η δυνατότητα σε Δήμους να συμμετέχουν σε δημοτικές επιχειρήσεις με…
Με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών  τροποποιείται το άρθρο 109 του Ν. 3852/2010 και προβλέπονται ρυθμίσεις οικονομικής…
Με 15 άρθρα στο Πρώτο του Μέρος το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε προς έγκριση στη…
Το Υπουργείο Εσωτερικών  με επιστολή  που απέστειλε στις  9/1/2017 (Αρ. Πρωτ: 543) προς τους Δήμους που επιλέχθηκαν…
Εύλογο ενδιαφέρον για τη γνώση των διοικητικών εγγράφων: Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2690/99 (Κώδικας…
Η δράση της δημόσιας διοίκησης ρυθμίζεται από την αρχή νομιμότητας διοικητικής δράσης δηλαδή η δημόσια διοίκηση δρα…
Στις 5 Αυγούστου 2016 δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 80/2016 το οποίο εισάγει αλλαγές στην διαδικασία Ανάληψης Υποχρέωσης από…
ΠΟΛ 1004 /2013 Θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1…
  Στις 2 Δεκεµβρίου 2016 ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόµου με τίτλο: «Ενσωµάτωση…