Τοπική Αυτοδιοίκηση
Έως τα τέλη του 2017 θα έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά του συνόλου των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής…
Τη βούληση της ΚΕΔΕ να συμβάλει στην ενίσχυση των αποτελεσματικών και ορθολογικών εσωτερικών ελέγχων στους ΟΤΑ διατύπωσε…
Στο άρθρο 24 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών προβλέπονται τροποποιήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας γαι τη λειτουργία…
Με διάταξη που προβλέπεται στο άρθρο 23 του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών μπορούν να μεταφέρονται στους Δήμους…
Με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών δίνεται η δυνατότητα σε Δήμους να συμμετέχουν σε δημοτικές επιχειρήσεις με…
Με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών  τροποποιείται το άρθρο 109 του Ν. 3852/2010 και προβλέπονται ρυθμίσεις οικονομικής…
Με 15 άρθρα στο Πρώτο του Μέρος το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε προς έγκριση στη…
Το Υπουργείο Εσωτερικών  με επιστολή  που απέστειλε στις  9/1/2017 (Αρ. Πρωτ: 543) προς τους Δήμους που επιλέχθηκαν…
Εύλογο ενδιαφέρον για τη γνώση των διοικητικών εγγράφων: Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2690/99 (Κώδικας…
Η δράση της δημόσιας διοίκησης ρυθμίζεται από την αρχή νομιμότητας διοικητικής δράσης δηλαδή η δημόσια διοίκηση δρα…