Τοπική Αυτοδιοίκηση
ΠΟΛ 1004 /2013 Θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1…
  Στις 2 Δεκεµβρίου 2016 ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόµου με τίτλο: «Ενσωµάτωση…