Υπουργεία
Πρόσβαση στο διαδίκτυο, μέσω ασύρματων δικτύων, θα απολαμβάνουν σύντομα οι κάτοικοι και επισκέπτες σε χιλιάδες περιοχές σε…
Με το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 64967 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχονται οδηγίες ως προς την αποτύπωση των…
Σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα opengov.gr τέθηκε το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Master Plan) των λιγνιτικών περιοχών της…