Υπουργεία
Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα ακόμη μεγάλο και εξόχως σημαντικό έργο ψηφιακού μετασχηματισμού στον Δημόσιο Τομέα, καθώς…
Πρόσβαση στο διαδίκτυο, μέσω ασύρματων δικτύων, θα απολαμβάνουν σύντομα οι κάτοικοι και επισκέπτες σε χιλιάδες περιοχές σε…
Με το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 64967 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχονται οδηγίες ως προς την αποτύπωση των…
Σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα opengov.gr τέθηκε το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Master Plan) των λιγνιτικών περιοχών της…