Υπουργεία
Εξυπηρέτηση των πολιτών στον ΟΑΕΔ με ψηφιακό ραντεβού Σε λειτουργία τέθηκε, από την Τετάρτη, η πλατφόρμα myOAEDlive.gov.gr, παρέχοντας…
Άμεση αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδιασμού για την κυβερνοασφάλεια της χώρας, λόγω των σημαντικών τεχνολογικών εξελίξεων και της…
Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης, καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και της επιχείρησης, δημιουργία νέων, επιπρόσθετων πηγών οικονομικής ανάπτυξης…
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε, μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2020, το «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». Το…
Τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από κοινού με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), προβαίνουν…
Χωριστή συλλογή αποβλήτων συσκευασίας, υψηλότερα τέλη ταφής απορριμμάτων στους δήμους, επιβράβευση όσων ανακυκλώνουν Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση,…
Ψηφιακά και αυτόματα μεταβιβάζονται, πλέον, στους φορείς του Δημοσίου, τα στοιχεία των επιχειρήσεων από το Γενικό Εμπορικό…
Πρόκειται για μία νέα πληροφοριακή εφαρμογή, που δημιούργησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του…
Ηλεκτρονικά μπορεί να γίνεται, πλέον, μέσω του gov.gr, η διαδικασία αίτησης και έκδοσης του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών….
Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, για τα πρόσθετα μέτρα οικονομικής στήριξης, που ενεργοποιεί η Κυβέρνηση…