Χρηματοδοτήσεις
Έργα πνοής και ουσιαστικές παρεμβάσεις για το 2018 περιλαμβάνει το νέο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης το…
Πρόσκληση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση υποδομών βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας του…
‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020: Αδελφοποιήσεις και Δίκτυα Πόλεων’ Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της ενεργούς ευρωπαϊκής…
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει από τις 5 έως τις 9 Δεκεμβρίου 2016 την πρώτη Ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων με…