Χρηματοδοτήσεις
Πρόσκληση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση υποδομών βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας του…
‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020: Αδελφοποιήσεις και Δίκτυα Πόλεων’ Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της ενεργούς ευρωπαϊκής…
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει από τις 5 έως τις 9 Δεκεμβρίου 2016 την πρώτη Ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων με…