Νέος Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης ο Γιώργης Μαρινάκης

Νέος Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης ο Γιώργης Μαρινάκης