άδεια ειδικού σκοπού
Με ΕΓΚΥΚΛΙΟ του Υπουργείου Εργασίας, γονείς παιδιών, που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ή έχουν σοβαρή αναπηρία,…
Με νέα ΕΓΚΥΚΛΙΟ του Υπουργείου Εσωτερικών, ορίζονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο…
Εγκύκλιο, με τις οποίες καθορίζεται το ωράριο προσέλευσης των εργαζομένων στο Δημόσιο, απέστειλε στις υπηρεσίες ο Υπουργός…
Δημοσιεύθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B’ 1566/24.04.2020) των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας & Οικονομικών με…