άρση μέτρων
Σε συνέχεια της μερικής άρσης των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης του κορωνοϊού που λήφθηκαν από την Κυβέρνηση, ο…