έκτακτες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, υπό την προεδρία του Δημάρχου, Γιάννη Ζαμπούκη, ενέκρινε προσωρινές και έκτακτες…