έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας
Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκος, ζητά με ΕΓΚΥΚΛΙΟ την καθιέρωση συστηματικού ελέγχου τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες,…