Έξυπνες πόλεις
Αναμένεται να χρηματοδοτηθούν δεκαεπτά Δήμοι της χώρας, με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων και ο Δήμος Τρικκαίων,…
Η έλευση της νέας χρονιάς είναι μια ευκαιρία για αποφάσεις προς βελτίωση και εξέλιξη. Για τις πόλεις,…
Η βιωσιμότητα είναι βασικό συστατικό των πραγματικά έξυπνων πόλεων. Η καινοτομία μπορεί να αφορά σε θέματα όπως…
Το Μόνχαϊμ αμ Ράιν κάνει αλλαγές για να γίνει έξυπνη πόλη: μετά το δίκτυο υψηλής ταχύτητας για…