Έξυπνη Πόλη
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ο Δήμος Κοζάνης και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών…
Στρατηγική επιλογή για τη Διοίκησή του, χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, τον μετασχηματισμό της Θεσσαλονίκης από…
Τον Νοέμβριο, η ομάδα του OP Sofproect OGP του Digital Cities Challenge  παρουσίασε τους δύο νέους διαδραστικούς…