Αδελφοποιήσεις και Δίκτυα Πόλεων
‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020: Αδελφοποιήσεις και Δίκτυα Πόλεων’ Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της ενεργούς ευρωπαϊκής…