ΑΜΚΑ
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η, υπ’ αριθμόν 81468, απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις αναγκαίες προσαρμογές…