ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους
Η επαναλειτουργία των ΚΥΕ και η τήρηση των κανόνων ασφάλειας της δημόσιας υγείας, καθώς και η βιωσιμότητα…