ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων
Από σήμερα Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 ξεκινάει η Ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων για τα…