ανέγερση νηπιαγωγείων
Με τρεις νέες μεγάλες επιτυχίες, που ήρθαν να δικαιώσουν τις σταθερές θέσεις και τον αγώνα της διοίκησης…