ανανέωση των καρτών στάθμευσης μονίμων κατοίκων
Από την Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου κι έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν τις…